Katedra Mikrobiologii Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza na:


I EUROPEJSKI
DZIEŃ IMMUNOLOGII

29 kwietnia 2005 r.Artwork by Fiona Montgomery for Nature Reviews Immunology. Reproduced with permission from Nature Reviews Immunology 2, 2002. © 2002 Macmillan Magazines Ltd.

W ramach uroczystości zaprosiliśmy do wygłoszenia wykładu Pana Prof. dr. hab. Marka Jakóbisiaka z Zakładu Immunologii Akademii Medycznej w Warszawie, wybitnego immunologa i znakomitego wykładowcę.

Wykład pod tytułem "Postępy immunoterapii i terapii genowej nowotworów" odbędzie się w ten piątek, 29 kwietnia 2005 r. o godz. 12.15 w auli im. Prof. Taylora w budynku Wydziału Biotechnologii UG.

Studenci Katedry Mikrobiologii przygotują trójwymiarowe modele przeciwciał oraz innych cząsteczek biorących udział w odpowiedzi immunologicznej.

Obchody Dnia Immunologii zainicjowała w tym roku Europejska Federacja Towarzystw Immunologicznych.
Celem, jaki przyświeca tej inicjatywie, jest propagowanie wiedzy o odporności i jej zaburzeniach oraz zwrócenie uwagi na znaczenie immunologii jako nauki podstawowej, której rozwój i osiągnięcia np. wprowadzenie rutynowych szczepień zasadniczo wpłynęły na losy ludzkości. Przesłanie Europejskiej Federacji Towarzystw Immunologicznych w języku polskim można przeczytać pod adresem http://www.dayofimmunology.org/partners/poland