Bakteriocyny

Wytwarzanie kolicyn przez E. coli

Wytwarzanie bakteriocyny przez szczep Staphylococcus sp T

 

 

 

Bakteriocyny

 

Bakteriocyny są białkowymi substancjami o działaniu antybiotycznym charakteryzującymi się  następującymi cechami:

¨       wąskie spektrum działania ograniczone do szczepów tego samego gatunku co producent bakteriocyny oraz wobec bakterii blisko z nim spokrewnionych;

¨       zdolność do wiązania się z receptorami na powierzchni wrażliwych komórek;

¨       obecność komponenty peptydowej warunkującej aktywność przeciwbakteryjną;

¨       działanie bakteriobójcze;

¨       lokalizacja genów  warunkujących wytwarzanie bakteriocyny, a także czynnika odpowiedzialnego za odporność komórki na własną bakteriocynę na plazmidzie.

Bakteriocyny są wytwarzane przez zarówno bakterie Gram-ujemne jak i Gram-dodatnie.

 

 

 

 

Wytwarzanie kolicyn przez E. coli

 

1.       Na przykrywkę odwróconej do góry dnem płytki Petriego z posianymi bakteriami (kolicynogenny szczep Escherichia coli col r) wlać 1 ml chloroformu. (Celem tego zabiegu jest zabicie bakterii). 

2.       Po pół godzinie odkryć płytkę, aby chloroform mógł wyparować.

3.       Do probówki zawierającej 3 ml rozpuszczonego agaru górnego dodać 0,1 ml hodowli bakteryjnej (szczep wskaźnikowy Escherichia coli col s). Zawartość probówki wylać na powierzchnię płytki agarowej.

4.       Inkubacja przez 24 godziny w temperaturze 37oC.

5.       Zaobserwować strefy zahamowania wzrostu szczepu wskaźnikowego wokół szczepu kolicynogennego.

 

 

 

 

Wytwarzanie bakteriocyny przez szczep Staphylococcus sp T.

 

1.         Na płytkę agarową prostopadle do posianego szczepu Staphylococcus sp T wykonanać posiewy bakterii

 

¨     Micrococcus luteus (gatunek wrażliwy na działanie stafylokokcyny)

¨     E. coli (gatunek niewrażliwy na działanie stafylokokcyny).

 

2.         Płytki inkubować przez noc w cieplarce (w 37°C).

 

 

 

 

Ó Anna-Karina Kaczorowska

Ostatnia aktualizacja 2001/05/20