Hemoliza

 

Liza erytrocytów może być wywołana przez wiele czynników, w tym także przez działanie enzymów bakteryjnych – hemolizyn. Hemolizyny wytwarza wiele gatunków bakterii.

Poniżej wymienione są typy hemolizy wywoływanej przez bakterie z rodzaju Streptococcus na podłożu z krwią (Klasyfikacja ta została zaproponowana przez Jamesa Browna w 1919r).

Hemoliza

alfa (a)

beta (b)

gamma (g)

charakterystyka

niecałkowity rozkład erytrocytów

 

całkowity rozkład erytrocytów

brak hemolizy

bakterie wywołujące

paciorkowce a-hemolizujące

 np. dawniej określane jako grupa paciorkowców zieleniejących (viridans)

 

Streptococcus pneumoniae

 

 

paciorkowce b-hemolizujące

np. Streptococcus pyogenes

 

 

Streptolizyna

paciorkowce g-hemolizujące (właściwie niehemolizujące) np. Streptococcus mutans

wzrost na podłożu agarowym uzupełnionym krwią

strefa hemolizy mało przejrzysta i słabo odgraniczona, w obrębie strefy hemolizy pod mikroskopem widoczne są erytrocyty, charakterystyczne zazielenienie podłoża

 

strefa wyraźnego przejaśnienia wokół kolonii, brak erytrocytów w obrębie strefy hemolizy

brak zmian

Zobacz jak wygląda hemoliza na płytkach z krwią

Niektóre bakterie chorobotwórcze np. z rodzaju Neisseria, Haemophilus nie rosną na podłożu z krwią. Można je jednak wyhodować na podłożu, w którym krwinki czerwone uległy rozkładowi pod wpływem temperatury (podgrzanie do około 70oC). Ze względu na kolor podłoże to nazywamy agarem czekoladowym.

Zobacz Agar czekoladowy

 

Ó Anna-Karina Kaczorowska