Wzrost bakterii na podłożach stałych

 

Posiew redukcyjny

Posiew murawowy

Posiew kłuty i rysowy

Inkubacja bakterii

Przechowywanie płytek

 

 

 

Wykonanie posiewu redukcyjnego

 

 

Posiew redukcyjny wykonuje się na podłożu agarowym na płytkach Petriego.

 

 

 


Julius Petri był współpracownikiem Roberta Kocha.

W 1887 roku wynalazł to proste naczynie do hodowli bakterii, stosujemy je do dziś (na rysunku dolna część płytki Petriego).

 

 

 

 

 

 

 

Posiew redukcyjny umożliwia uzyskanie czystej kultury bakterii, na prawidłowo posianej płytce po całonocnej inkubacji można  zaobserwować pojedyncze kolonie bakterii. Każda kolonia to potomstwo jednej bakterii, aby była widoczna gołym okiem, kolonia bakteryjna musi zawierać około 107 komórek.

Posiew redukcyjny zwykle stosuje się do przesiewania bakterii z podłóż stałych.

 

 

 

Należy pamiętać, że każdorazowo przed rozsianiem materiału opalamy ezę w płomieniu palnika!!!

 

Materiał mikrobiologiczny nanosimy tylko raz, później jedynie go rozprowadzamy jałową ezą po całej powierzchni płytki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonanie posiewu w postaci murawy bakterii

 

Na płytkę z agarem należy nanieść 0,1 ml płynnej hodowli bakterii. Zawiesinę rozetrzeć jałową głaszczką po całej powierzchni podłoża. W ten sposób po całonocnej inkubacji uzyskujemy murawę bakterii.

 

Posiew murawowy stosuje się

¨        do określania miana hodowli bakteryjnej – przy wysokim stopniu rozcieńczenia hodowli  (~ 10-6) uzyskuje się pojedyncze kolonie bakteryjne

¨        oznaczania wrażliwości bakterii na chemoterapeutyki

¨        w celu uzyskania maksymalnej liczby transformantów

¨        w celu uzyskania maksymalnej liczby transduktantów

 

 

Posiew kłuty wykonuje się wkłuwając ezę w słupek

 

Posiew rysowy przeprowadza się na powierzchni skosu agarowego

 

 

Bakterie inkubuje się w cieplarkach. Właściwie wszystkie bakterie, którymi zajmujemy się na ćwiczeniach należą do organizmów mezofilnych – optimum wzrostu w temperaturze 37 oC.

 

Po inkubacji płytki przechowywane są w chłodni (lodówce, temp od +4 do + 10oC).

W chłodni przechowuje się także wszystkie jałowe pożywki mikrobiologiczne.

 

 

 

 

 

 

 

Ó Anna-Karina Kaczorowska