Ta strona powstała jako wynik mojej „interakcji” ze studentami.

(Widząc Waszą częstą  bezradność przy przeliczeniach, nie mogę sobie podarować uwagi, że każdy człowiek powinien wiedzieć co to 1 ml, a co 0,25  l

Jeżeli ktoś uważa, że jednostki miar nie mają większego znaczenia, to proszę sobie wyobrazić, że dostajecie 100 mg czekolady zamiast  100 g (przeciętna tabliczka czekolady).

 

Przypominam zatem - korzystamy z systemu miar SI (międzynarodowy układ jednostek SI) to znaczy m. in. że, objętość mierzymy w litrach (l), masę w kilogramach (kg), a odległość w m. Jednostki  te określamy jako podstawowe.

 

Dla wygody w systemie metrycznym stosuje się także dziesiętne wielokrotności i podwielokrotności podstawowych jednostek miary. O wiele czytelniej wygląda dla nas długość komórki bakteryjnej  podana w mikrometrach (około 2 mm) niż w milionowych częściach metra (około 0, 000 002 m).

 

 

Przedrostek

Symbol

Mnożnik

Giga

G

109

Mega

M

106

Kilo

k

103

Decy

d

10-1

Centy

c

10-2

Mili

m

10-3

Mikro

m

10-6

Nano

n

10-9

Piko

p

10-12

Femto

f

10-15

 

 

W mikrobiologii zwykle stosujemy jednostki rzędu tysięcznych lub milionowych części jednostek podstawowych (różowe tło).

 

Czasami stosuje się jednostki nie należące do układu SI, np. rozmiary helisy DNA wyraża się w Angstremach (Å)

1 Å = 0,1 nm = 10-10 m. 

 

Przeliczenia:

       1 l = 1 000 ml             1 ml = 0,001 l

    1 ml = 1 000 ml             1 ml =  0,001 ml

 0,1 ml =   100 ml

           0,01 ml =    10 ml

 

 

Więcej o jednostkach znajdziesz pod adresem http://www.units.prv.pl/

 

Ó Anna-Karina Kaczorowska