Szereg Biochemiczny dla bakterii z rodziny Enterobacteriaceae

 

 

Szereg biochemiczny stosuje się zwykle do identyfikacji bakterii należących do tego samego rodzaju lub rodziny.

Najwygodniej jest przygotować gęstą zawiesinę bakterii z jałowo pobranej, pojedynczej kolonii. Bakterie należy zawiesić w jałowym roztworze soli fizjologicznej

 

 

Typ podłoża

Rodzaj posiewu

 

Badana aktywność biochemiczna

Odczyt

 

Podłoże Kliglera

 

rysowy na powierzchnię skosu  i kłuty w słupek

Rozkład glukozy w warunkach tlenowych

zmiana zabarwienia części słupkowej na żółtą oznacza, że bakterie rozkładają glukozę

 

Rozkład laktozy w warunkach tlenowych

zmiana zabarwienia części słupkowej i skośnej na żółtą oznacza, że bakterie rozkładają laktozę

 

Wydzielanie H2S – obecność proteaz

zaczernienie podłoża świadczy o aktywności enzymów proteolitycznych

 

 

Podłoże Clarka

 

zawiesinę lub masę bakteryjną rozetrzeć na ściankach probówki tuż przy powierzchni

 

 

 

 

 

do odczytu hodowlę bakterii rozdzielić do 2 probówek

 

Odczyn VP (Voges-Proskauera)

obecność acetoiny –

fermentacja z wytworzeniem 2,3-butanodiolu

 

zmiana zabarwienia podłoża

do hodowli dodać: 0,6 ml 5% alkoholowego r-ru a-naftolu i 0,2 ml 40% KOH oraz kilka kropli 1% kreatyny, wstrząsnąć. W przypadku obecności acetoiny –po kilka minutach podłoża zmienia barwę na czerwoną

 

 

Odczyn MR

 – określenie typu fermentacji:

ú              kwaśna

ú              obojętna

zmiana zabarwienia podłoża po dodaniu roztworu czerwieni metylowej

- czerwone – świadczy o tym, że bakterie przeprowadzają fermentację kwaśną wytwarzając z cukrów kwasy np. mrówkowy, octowy, mlekowy, bursztynowy oraz alkohol etylowy. Wskutek tego odczyn hodowli spada poniżej  pH  5. W tych warunkach znajdujący się w podłożu indykator – czerwień metylowa zmienia barwę podłoża na czerwoną

-   żółte – drobnoustroje fermentujące cukry z wytworzeniem produktów obojętnych nie powodują zmiany zabarwienia podłoża

 

 

Podłoże Singera

 

zawiesinę lub masę bakteryjną rozetrzeć na ściankach probówki tuż przy powierzchni

 

 

do odczytu hodowlę bakterii rozdzielić do 2 probówek

 

 

Rozkład mocznikaobecność ureazy

 

zmiana zabarwienia podłoża

na skutek alkalizacji podłoża przez amoniak, wydzielany podczas rozkładu mocznika, wskaźnik ­– czerwień fenolowa - zmienia barwę podłoża na czerwoną

 

 

Wytwarznie indolu z tryptofanu – obecność tryptofanazy

 

po nakropleniu ok. 0,5 ml odczynnika Kovácsa na granicy faz powstaje czerwony pierścień

 

Podłoże z mannitolem

zawiesinę lub masę bakteryjną rozetrzeć na ściankach probówki tuż przy powierzchni

Rozkład mannitolu

zmiana zabarwienia podłoża

 

 

 

Podłoże z malonianem sodowym

 

 

zawiesinę lub masę bakteryjną rozetrzeć na ściankach probówki tuż przy powierzchni

 

Rozkład malonianu

bakterie rozkładające malonian alkalizują podłoże

 

 

zmiana zabarwienia podłoża z zielonego niebieski

o alkalizacji podłoża świadczy kolor niebieski (odczyn +)

o zakwaszeniu – żółty

 

 

Podłoże z fenyloalaniną

 

posiew rysowy

 

Rozkład fenyloalaniny

Na skutek tlenowej deaminacji fenyloalaniny powstaje kwas fenylopirogronowy

 

 

zmiana zabarwienia powierzchni skosu na kolor zielono-szmaragdowy

po naniesieniu powierzchni skosu 0,3 ml FeCl3 

 

Podłoże z 10% laktozą

 

zawiesinę lub masę bakteryjną rozetrzeć na ściankach probówki tuż przy powierzchni

 

na powierzchnię podłoża nakroplić jałową parafinę

 

 

Rozkład laktozy w warunkach beztlenowych

 

 

 

zmiana zabarwienia podłoża z fioletowego na  żółte

 

 

 

 

 

 

 

Ó Anna-Karina Kaczorowska