Wymagania pokarmowe bakterii

Najczęściej stosowane podłoża mikrobiologiczne: LB, LA, podłoża stałe, pożywka minimalna

Podłoża wybiórcze (selektywne), różnicujące

Podłoża szeregu biochemicznego

Podłoże z krwią, agar czekoladowy

 

 

 

Wymagania pokarmowe bakterii

 

Niektóre bakterie heterotroficzne rosną na podłożach, które poza wodą i solami mineralnymi zawierają tylko jeden związek organiczny. Związkiem tym może być np. glukoza. Bakterie, które zdolne są do wzrostu na takim podłożu określamy mianem prototrofów.

Przykładem bakterii prototroficznej jest Escherichia coli.

 

Skład pożywki minimalnej M9 dla E. coli

 

skład na 1000 ml pożywki

Na2HPO4    x 12 H2O           15,2 g   

KH2PO4                                     3  g    

NaCl                                        0,5 g    

NH4Cl                                        1  g    

po wyjałowieniu pożywki trzeba dodać jeszcze jałowe roztwory:

1M     MgSO4  x 7 H2O            1   ml

0,1M  CaCl2                             1   ml  

20%   r-r glukozy                   10   ml

po zmieszaniu wszyskich składników pH pożywki wynosi około 7,0

 

 

 

Bakterie, które wymagają obecności w pożywce dodatkowych związków organicznych (czynników wzrostu) określamy jako auksotrofy.

Przykładem organizmów auksotroficznych są bakterie Salmonella typhi, które nie są zdolne do tryptofanu. Jakakolwiek pożywka dla tych bakterii musi więc zawierać źródło tryptofanu.

Innym przykładem bakterii auksotroficznych jest Rhodospirillum rubrum. W skład pożywki dla tego gatunku bakterii musi wchodzić tiamina, czyli witamina B1.

Niektóre bakterie, które jako szczep dziki (wt ang. wild type) są prototrofami, mogą - wskutek mutacji - utracić zdolność do syntezy jakiegoś związku np. aminokwasu. Organizmy takie nazywamy mutantami auksotroficznymi. Przykładem wykorzystania mutanta auksotroficznego (Salmonella typhimurium His -)  jest test Amesa.

 (Jeśli pamiętacie z genetyki,  test komplementacji wykorzystuje auksotroficzne mutanty pleśni Neurospora crassa)

Należy tylko podkreślić, że niektóre bakterie ze swej natury są auksotrofami (są to szczepy „dzikie”, a nie mutanty)

 

 

Podłoża stałe

 

Pożywki mikrobiologiczne zwykle zestalane są przez dodanie 1%- 1,5% agaru, polisacharydu uzyskiwanego z krasnorostów. Rzadziej do zestalenia pożywki stosuje się żelatynę.

 

 

Podłoża wzbogacone:

 

 

Skład bulionu odżywczego

 

 na 1000 ml pożywki:

pepton                                  4,0 g

wyciąg mięsny                    0,4 g

hydrolizat kazeiny                5,4 g

hydrolizat drożdży                1,7 g

NaCl                                      3,5 g

woda destylowana          1000 ml

 

 

Skład agaru wzbogaconego

 

 na 1000 ml pożywki:

pepton                                  4,0 g

wyciąg mięsny                    0,4 g

hydrolizat kazeiny               5,4 g

hydrolizat drożdży               1,7 g

NaCl                                     3,5 g

agar                                      10,0 g

woda destylowana                1 000 ml

 

 

 

Pożywka LB (Luria-Bertani Broth)

 

                 (Sambrook i in., 1989, Appendix A.1)

 

skład na 1000 ml  pożywki

Bacto pepton                       10 g       

Bacto yeast extract               5 g       

NaCl                                     10 g       

woda destylowana          1000 ml

 

 

pH pożywki doprowadzić przy pomocy NaOH do wartości 7.5

 

 

Podłoże LA

 

                (Sambrook i in., 1989, Appendix A.4)

 

skład na 1000 ml podłoża

Bacto pepton                                      10 g       

Bacto yeast extract                               5 g       

NaCl                                                     10 g       

Agar                                                      15 g       

woda destylowana          1000 ml

 

pH doprowadzić przy pomocy NaOH do wartości 7.5

 

 

 

 

 

 

Podłoże wybiórczo-różnicujące: MacConkeya i Chapmana

       

 

Nazwa podłoża

Bakterie dla których podłoże jest przewidziane

Czynnik wybiórczy

Czynnik różnicujący

Podłoże Chapmana

 

 

zobacz wzrost bakterii na tym podłożu

służy do izolacji i różnicowania szczepów gronkowcowych.

7,5 – 10% stężenie NaCl

 

 

mannitol

Szczepy rozkładające mannitol wytwarzają żółte kolonie, przy czym ulega również zmianie zabarwienia podłoża z różowego na żółty (indykatorem jest czerwień fenolowa).

Szczepy nie mające zdolności do rozkładu mannitolu nie zmieniają barwy kolonii.

Podłoże MacConkey’a

Pałeczki jelitowe należące do rodziny Enterobacteriaceae

fiolet krystaliczny

laktoza

Pałeczki rozkładające laktozę tworzą kolonie o barwie ciemnoróżowej (indykatorem jest czerwień obojętna).

Pałeczki nie fermentujące laktozy tworzą kolonie o barwie białawo – przezroczystej

 

 

 

Podłoże z krwią


Podłoże z krwią. Gładkie kolonie Corynebacterium diptheriae (gravis)

Podłoże z krwią. Gładkie kolonie Corynebacterium diptheriae (gravis).CDC/William A Clark.

 

 

Ó Anna-Karina Kaczorowska