CHARAKTERYSTYKA ORAZ OBRAZ KLINICZNY CHOROBY

Istnieje kilka postaci klinicznych łuszczycy różniących się od siebie obrazem morfologicznym zmian skórnych, umiejscowieniem, nasileniem oraz rozległością występowania ognisk chorobowych.

Charakterystyka najczęściej występujących postaci klinicznych łuszczycy.

Postać kliniczna Charakterystyka
Łuszczyca drobnogrudkowa (wysiewna, kropelkowa)
Psoriasis guttata
Liczne drobne grudki obejmujące rozległą powierzchnię skóry
Łuszczyca zwykła
Psoriasis vulgaris
Zmiany różnej wielkości częściowo zlewające się w większe plackowate wykwity.Typowe symetryczne występowanie zmian
Łuszczyca zadawniona
Psoriasis inveterata
Zmiany skórne utrzymujące się przez wiele miesięcy lub lat, o charakterystycznej zgrubiałej hiperkeratotycznej powierzchni, symetryczne występowanie zmian.


Wykwitem pierwotnym charakterystycznym dla łuszczycy jest wyraźnie odgraniczona, czerwonobrunatna grudka pokryta srebrzystą złuszczoną powierzchnią - łuską (). Po zdrapaniu łuski obserwuje się dwa charakterystyczne objawy:

Zmiany chorobowe w łuszczycy ograniczone są głównie do skóry oraz paznokci. W szczególnych przypadkach łuszczyca może także obejmować stawy (łuszczyca stawowa).

Zmiany


Zmiany skórne typowe dla łuszczycy zwykłej
Charakterystyczne dobrze wyodrębnione zmiany pokryte srebrzystymi łuskami mające tendencję do zlewania się w plackowate wykwity. Widoczne wyraźnie blaszki łuszczycowe.Zmiany łuszczycowe ustępują bez pozostawienia śladów w sposób samorzutny albo na skutek leczenia . Przebieg łuszczycy jest nieprzewidywalny; remisja choroby może trwać od kilku tygodni do kilku lat. Nawroty łuszczycy następują, jak się wydaje, spontanicznie lub, co jest bardziej prawdopodobne, są związane z nasileniem lub ustąpieniem nie poznanych dotąd czynników ustrojowych.

Wysiew łuszczycy może być także sprowokowany czynnikami zewnętrznymi. Należą do nich:

Znanym czynnikiem środowiskowym, który wpływa na ujawnienie się łuszczycy są warunki klimatyczno-pogodowe. Pogorszenie stanu chorych następuje zwykle w okresie jesienno-zimowym, natomiast w słoneczne miesiące letnie często obserwuje się samorzutne ustępowanie zmian skórnych.| Wstęp | Postacie kliniczne i objawy | Uwarunkowania genetyczne | Czynniki etiologiczne | Zaburzenia opisane w łuszczycy |