Grupa seminaryjna
IMMUNOLOGIA - ćwiczenia

2 punkty ECTS
Plan ćwiczeń | Forma zaliczenia | Z czego się uczyć?

Kurs podstawowy obejmuje 15 godzin ćwiczeń w semestrze letnim II roku studiów licencjackich.

Ze względu na czasochłonność doświadczeń, ćwiczenia z immunologii zblokowane są wraz zajęciami laboratoryjnymi z mikrobiologii


Plan ćwiczeń

ĆWICZENIE I (V tydzień zajęć)
Zagadnienia szczegółowe

Wrodzona odporność nieswoista.
Naturalne bariery chroniące organizm przed wniknięciem drobnoustrojów. Naturalna flora człowieka. Tlenowe mechanizmy zabijania przez komórki żerne.

Reakcje immunologiczne wykorzystywane w diagnostyce. Precypitacja probówkowa. Precypitacja w żelu i jej zastosowania. Aglutynacja. Odczyn biernej hemaglutynacji. Test hamowania aglutynacji. Typy antygenów bakteryjnych. Serotypowanie. Charakterystyka czynników wirulencji gronkowca złocistego oraz paciorkowców (białko A, czynnik koagulujący osocze, białko M, bakteryjne deoksyrybonukleazy ).

ĆWICZENIE II (VII tydzień zajęć)
Zagadnienia szczegółowe

Substancje chroniące nabłonek przewodu pokarmowego, nabłonek dróg oddechowych oraz dróg i moczowo-płciowych przed kolonizacją. Działenie lizozymu. Bakteryjne mechanizmy unikania odpowiedzi immunologicznej: funkcja otoczki, modyfikacje w strukturze peptydoglikanu, oporność bakterii na działanie lizozymu.

Wirus HIV, Funkcja receptora CCR5.

ĆWICZENIE III (VII tydzień zajęć)

Zagadnienia szczegółowe

Testy immunofluorescencyjne. Zasada działania testów immunoenzymatycznych. Test ELISA. Testy radioimmunologiczne.
Teoria selekcji klonalnej. Otrzymywanie surowicy poliwalentnej. Otrzymywanie przeciwciał monoklonalnych. Zastosowania przeciwciał monoklonalnych. Zasada działania testu ciążowego.
Zaliczenie

Zaliczenie na ocenę.
O ocenie decyduje wyniki uzyskane z wejściówek oraz protokołów doświadczeń.Z czego się uczyć?

Podręczniki
  • Gołąb J, Jakóbisiak M, Lasek W.: Immunologia. PWN. Warszawa 2002, wyd. IV (zmienione)
  • Mackiewicz S.: Immunologia. PZWL. Warszawa 1991, wyd. II.
  • (rozdziały: 6 - reakcje antygen-przeciwciało; 18 - nadwrażliwość)
  • Lydyard PM, Whealan A, Fanger MW. Immunologia z serii Krótkie wykłady . PWN. Warszwa 2001
  • Roitt I, Brostoff J, Male D. Immunologia. PZWL i Wyd. Medyczne Słotwiński Verlag 2000, wyd. II
  • Staines, N., Brostoff, J., James, K.: Wprowadzenie do immunologii. Urban& Partner. Wrocław 1996.
  • Janeway CA, Travers P, Walport M, Shlomchik M. Immunobiology. New York and London: Garland Publishing; c2001. 5th ed. ? książka w sieci w Public Medline - BookshelfPlatforma moodle na UG Wykłady dla szkół Wykłady wygłoszone z okazji Targów Akademia Serwis internetowy na temat zagrożeń bioterroryzmu Dzień Immunologii Nasz udział w Bałtyckim Festiwalu Nauki