Odczyny serologiczne – w przygotowaniu

Do czego służa testy immunologiczne?

 

Aglutynacja

Hemaglutynacja

Precypitacja

Odczyn wiązania dopełniacza

Testy immunoenzymatyczne ELISA

Test radioimmunologiczny RIA

Testy immunofluorescencyjne IFA

 

 

 

Istnieje wiele odmian testów immunologicznych. Wszystkie te testy polegają na zajściu reakcji wiązania antygenu ze swoistymi (rozpoznajacymi go) przeciwciałami, różnią się natomiast sposobem wykrywania tej reakcji.

Testy immunonologiczne bezpośrednie wykrywają przy pomocy znakowanych przeciwciał określony antygen.
Antygeny wirusowe czy bakteryjne występują jednak często w ustroju w bardzo niewielkiej ilości, która znalazła by się poniżej progu detekcji. Z tego względu często stosuje się testy immunologiczne pośrednie wykrywające immunoglobuliny, które uprzednio związały się ze swoistym antygenem. Testy pośrednie charakteryzują się większą czułością, gdyż wykorzystują naturalną zdolność układu immunologicznego - amplifikację sygnału, jaki dociera do układu immunologicznego w postaci antygenu. Opierają się one na na założeniu, że jeśli organizm (kręgowca) zetknął się z jakimś konkretnym antygenem, to w surowicy tego organizmu będą się znajdywały swoiste wobec tego antygenu przeciwciała. Ponieważ immunoglobuliny jako takie mają właściwości immunogenne (wywołują odpowiedź immunolgiczną), można uzyskać swoiste przeciwciała skierowane wobec immunoglobulin innego gatunku.

Jeśli chcesz na chwilę odejść od mikrobiologii i obejrzeć zastosowanie testu immunoenzymatycznego w histologii (wykrywanie białek w preparatach naskórka oraz komórek hodowanych in vitro) - zajrzyj tutaj