Kilka słów wstępu
Sterylizacja, Dezynfekcja
Podłoża i pożywki mikrobiologiczne
Posiewy mikrobiologiczne
Miano hodowli
Barwienie bakterii
Budowa bakterii
Nazwy taksonomiczne bakterii
Szereg biochemiczny
Testy serologiczne, hemaglutynacja
Hemoliza
Bakteriocyny
Postulaty Kocha
Antybiotyki, antybiogram
Nazewnictwo genów
Bakteriofagi, Streak-test
Izolacja plazmidowego DNA
Przeliczenia jednostek miar

Szukaj przy użyciu hasła
Minitest
Strona główna